RSS Feed

การดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ

ศาสตร์การนวดที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

26/06/2014

การนวดแผนไทย เป็นศาสตร์การนวดแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นการยืดเส้น และการกดจุด รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ นวดแผนโบราณ การนวดแผนไทยนั้นมีมาตั้งแต่ประเทศอินเดีย และมีการนำเข้ามาในประเทศไทย จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทย จนสืบทอดกันมาถึงยุคปัจจุบัน

การปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ ทำให้เกิดความรำคาญ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ถึงแม้จะไม่รุนแรงก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น ปวดศรีษะ ปวดไหล่ ปวดคอ ปวดเอว เป็นต้น อาจมีการรักษาด้วยการทานยา การฉีดยา แต่การรักษาเหล่านี้ล้วนมีผลข้างเคียงถึงชีวิตได้ ดังนั้นการนวดแผนไทยจึงบรรเทาอาการปวดต่างๆได้ดีเลยทีเดียว

ในท้องถิ่นการนวดแผนไทยได้รับความนิยมมาก มีการนวดลดอาการปวดบริเวณต่างๆ อาการปวดนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การประกอบอาชีพ หรืออยู่ในท่าเดิมนานเกินไป ชาวบ้านที่ต้องการประหยัดจะใช้บุตรหลานในการนวด เพื่อบรรเทาอาการปวด นับว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้

ด้วยคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน ตามสถานพยาบาลต่างๆเริ่มเปิดให้บริการนวดไทยเพื่อลดอาการปวด ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าบริหารที่เหมาะสมในชวิตประจำวัน หรือมีการจัดคอร์สเพื่อสอนให้กับผู้ที่ต้องการนวดให้กับคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีบริการอบด้วยสมุนไพร ทำให้เลือดลมเดินสะดวก ร่างกายจะสัมผัสกับไอน้ำและน้ำมันหอมระเหย ผิวพรรณผ่องใส หายใจโล่ง คลายอาการปวดเมื่อยได้อย่างดี

ในปัจจุบันการนวดแผนไทยยังมีความนิยมและมีความต้องการทางตลาดสูง จะเห็นได้จากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก เมื่อเดินทางไปที่ต่างๆ เมื่อนักท่องเที่ยวมีอาการเมื่อยล้า ก็จะมีร้านนวดแผนไทยเปิดให้บริการตามสถานที่ต่างๆ จนได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ นอกจากนี้ต่างประเทศเริ่มที่จะทำธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในแถบเอเชีย อีกทั้งยังต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูงต่อผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

รู้หรือไม่ว่ากายภาพบำบัดอีกหนึ่งทางเลือกกับอาการปวดศีรษะ

24/05/2014

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการทำกายภาพบำบัดกับอาการปวดศีรษะ หลายท่านอาจจะมองว่าไม่น่าจะไปในทิศทางเดียวกัน เพราะภาพที่บุคคลภายนอกคิดคือการปวดศีรษะน่าจะรักษาด้วยยา หรือการผ่าตัดด้วยวิธีต่างๆ ส่วนกายภาพบำบัดน่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟู ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาการปวดศีรษะเกิดได้จากหลายสาเหตุ และมีรายละเอียดแตกต่างกันไป การทำกายภาพบำบัดกับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะก็เช่นเดียวกันจะทำได้ในกรณีผู้ที่มีอาการปวดคอร่วมกับอาการปวดศีรษะเท่านั้น

หลักการทำกายภาพบำบัดกับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ

สำหรับหลักการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดกับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะร่วมกับอาการปวดคอ จะเป็นไป เพื่อช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อต้นคอ เพราะโดยปกติผู้ที่ปวดศีรษะบ่อยๆ จะมีอาการปวดต้นคอทั้ง 2 ข้างร่วมด้วย โดยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่ให้ความร้อน เช่น การประคบแผ่นร้อน การนวดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ และการนวดด้วยมือตามตำแหน่งที่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อ และเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอมีการคลายตัวจะส่งผลให้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองไหลเวียนได้ดีขึ้น จึงเป็นการช่วยบรรเทาอาการปวดคอและผลพลอยได้ที่จะตามมาคืออาจทำให้อาการปวดศีรษะอาจบรรเทาลง แต่ทั้งนี้ผลที่ได้จะขึ้นกับโรคของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

สำหรับผู้ป่วยปวดศีรษะที่ไม่สามารถทำกายภาพบำบัดได้ คือ ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมอง และประสาท เช่น โรคเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อของน้ำไขสันหลัง เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์จะส่งต่อให้รักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่มีอาการปวดศีรษะร่วมกับอาการปวดคอ

การประเมินอาการเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

เพื่อให้การทำกายภาพบำบัดเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยในแต่ละราย ขั้นตอนแรกในการรักษานักกายภาพบำบัดจะซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินอาการจากตำแหน่งของการปวด ลักษณะการเคลื่อนไหว อิริยาบถที่ทำให้เกิดอาการ และให้ทราบว่าอาการปวดคอมีความสัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะอย่างไร เช่น มีอาการปวดศีรษะก่อนและจึงเกิดอาการปวดคอตามมาหรือมีอาการปวดคอขึ้นก่อนจึงค่อยมีการปวดศีรษะตามมา เป็นต้น เพื่อพิจารณาระยะของโรค ความรุนแรงและตำแหน่งของโรค ก่อนเลือกวิธีในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ได้แก่
- แผ่นประคบร้อน (Hot Pack) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
- การรักษานวดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound therapy) เป็นเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ลดอาการปวด ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อในชั้นลึก ลดอาการบวม และช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
- การนวด (Massage) เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพและรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
- แพทย์ทางเลือก การนวดตามหลักทฤษฎีทางกายภาพบำบัดและผสมผสานหลักการนวดกดจุดแบบแพทย์แผนไทย ละยังสามารถอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงเหตุผลการนวดและกดในจุดต่างๆ ได้ทั้งตามหลักทางกายภาพและสามารถเสริมความเข้าใจกับผู้ป่วยด้วยภาษาของแพทย์แผนไทยที่เน้นเรื่องลมปราณ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ดีขึ้น เรียกได้ว่า เป็นการ “เพิ่มช่องทางการรักษาผสมผสานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุด”

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความใส่ใจที่จะบำบัดดูแลผู้ที่มีอาการปวดศีรษะร่วมกับอาการปวดคอด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ยังสอดแทรกวิธีปฏิบัติตัวเพื่อผ่อนคลายจากอิริยาบถที่ทำให้เกิดการปวดศีรษะ การออกกำลังกายที่เหมาะสม และวิธีหายใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การเลือกใช้บริการนวดแผนไทยอย่างถูกวิธีช่วยให้หายเครียดและลดอาการเจ็บป่วยลงได้

02/05/2014

การนวดเป็นวิธีหนึ่งที่คลายเครียดได้ดี

เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก สามารถทำได้ทุกเวลา โดยหลักการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบายตัว ทำให้หายเครียดและลดอาการเจ็บป่วยต่างๆลงได้ เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ ไหล่และหลัง วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแต่ละวิธี ย่อมสามารถคลายกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการนวดแผนไทย คือมีการยืดและการคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นทั้งตัว ถ้าเราได้รับการนวดแผนไทยอย่างถูกวิธีย่อมจะมีผลช่วยให้กล้ามเนื้อที่หดเก็งคลายตัว การปิดกั้นการทำงานของอวัยวะต่างๆจึงไม่เกิดขึ้น ร่างกายก็จะอยู่ในภาวะปกติ เป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย เนื่องจากการนวดเป็นการใช้แรงจากภายนอกมาช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่หดเกร็งค้างอยู่คลายตัว ซึ่งจะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในบริเวณกล้ามเนื้อนั้นดีขึ้น อีกทั้งสามารถรับสัญญาณประสาทได้สะดวกขึ้น ในที่สุดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะผ่อนคลายกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ดังเดิม

รูปแบบของการบริการนวดแผนไทย

1.นวดน้ำมัน : การนวดร่างกายโดยใช้น้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ช่วยให้สดชื่น ผ่อนคลาย และคลายเครียด ด้วยกลิ่นหอมเฉพาะทางที่ใช้ในการบำบัดอาการให้เบาบางลง เช่น อาการนอนไม่หลับ อาการเครียด หดหู่
2.นวดผ่อนคลาย : เป็นการนวดที่ถูกสุขลักษณะตามแบบแผนไทยโบราณ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลม คลายกล้ามเนื้อที่ล้า รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ช่วยให้สุขภาพ กระปรี้กระเปร่า จิตใจผ่อนคลาย
3.นวดฝ่าเท้า : เป็นการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยให้ระบบการไหวเวียนไปยังอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ ปรับสภาวะสมดุลของร่างกายทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น
4.นวดสปอร์ท : การออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปอาจทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หรืออาการล้า การนวดสปอร์ทจึงเป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อดังกล่าว ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
5.นวดจับเส้น : การนวดเพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด หรือตามข้อต่อ การยึดติดของพังผืดของร่างกายให้ทุเลา ผ่อนคลาย
6.นวดสลายไขมัน – อโรมา : เป็นการนวดน้ำมันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย
7.นวด – ประคบ : เป็นการใช้ลูกประคบสมุนไพรประคบตามร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงหรือเครียดให้สบาย
8.นวด – ไมเกรน : เป็นการนวดเพื่อแก้อาการปวดศีรษะ โดยจะกดจุดบริเวณศีรษะที่ปวด

เราได้อะไรจากการนวดเพื่อสุขภาพ

- ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนคล่อง การไหลเวียนทั่วร่างกายดีขึ้น เลือดสามารถนำออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆภายในร่างกายได้อย่างทั่วถึง
- ระบบขับของเสียไม่ว่าจะเป็นทางน้ำเหลือง และหลอดเลือดทำงานอย่างมีประสทธิภาพ ไม่สะสมพิษตกค้างไว้มาก
- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การนวดช่วยให้หายปวดเมื่อย เพราะไปคลายกล้ามเนื้อที่แกร่งให้ผ่อนคลายลง
- การนวดเป็นการกระตุ้นให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีอีกด้วย
- ระบบประสาท ทำให้เกิดการกระตุ้นของระบบประสาท ความรู้สึกตอบสนองต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีความตื่นตัวในการทำงาน
- ข้อต่อกระดูก ทำให้การเคลื่อนไหวคล่องขึ้น ยืดอายุการใช้งาน
- อารมณ์และจิตใจ ทำให้ผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่น

นวัตกรรมวิธีการบรรเทาอาการปวดและการนวดโดยวิธีธรรมชาติ

21/03/2014

image3_2205_1328237722

คงไม่มีใครเกิดมาไม่เคยปวดหัว ทั้งปวดหัวจี๊ด ปวดหัวตุ้บๆ ปวดหัวมึนงง และอีกสารพัดรูปแบบของการปวด ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนี้ก็มีสาเหตุหลายประการ ทั้งเกิดจากความเครียด การที่เราใช้สายตานานๆหรือมากเกินไป หรืออาจเกิดจากการรับประทานช็อกโกแล็ต ดื่มกาแฟมากเกินไป หรือแม้แต่การมองจอคอมพิวเตอร์นานๆก็ทำให้เราปวดหัวได้เหมือนกัน วิธีแก้ปัญหาอาการปวด ที่นิยมใช้กัน ก็คือการคว้ายาแก้ปวดมาทาน แต่การทานยาก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพราะการทานยาไปนานๆ อาจเจอปัญหาการดื้อยาหรืออาการติดยาตามมา ซึ่งจะทำให้ปวดหัวหนักกว่าเดิม

วิธีธรรมชาติบำบัดบรรเทาอาการปวด

อโรมาเธอราพี กลิ่นคลายปวด
น้ำหอมระเหยช่วยบรรเทาอาการปวดได้ หากปวดหัวเพราะความเครียด ให้ใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นมาร์จอแรม (marjoram) ประมาณ 5 หยด(30 มิลลิลิตร) มานวดกล้ามเนื้อคอหรือเติมในอ่างอาบน้ำ จะช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลาย หรือถ้าปวดหัวไซนัส ลองสูดดมไอระเหยจากชามน้ำร้อนที่หยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นสะระแหน่ 2 หยด เพื่อบรรเทาปวด

นวดบำบัด
การนวดบริเวณจุดที่เชื่อมโยงกับศีรษะก็ช่วยแก้อาการปวดหัวได้เช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดให้คำแนะนำว่า ให้ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งยึดแต่ละนิ้วของมืออีกข้าง แล้วหมุนนิ้วไปตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา ทำแบบนี้ซัก 3-4 ครั้งใน 2-3 ชั่วโมงสำหรับใครที่ปวดหัวเล็กน้อย หรือสำหรับคนที่ปวดหัวไมเกรนเพิ่มเป็นชั่วโมงละ 2 ครั้งก็จะบรรเทาอาการปวดได้

กดจุด Shiatsu
Shiatsu เป็นศาสตร์การกดจุดที่ช่วยแก้ปัญหาอาการปวดหัว หากปวดหัวเพราะความเครียดให้ใช้นิ้วกดลงบนร่องระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จะ ช่วยทำให้ผ่อนคลาย หรือถ้าปวดหัวไมเกรน ลองใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วกลางกดลงที่สันกระดูกระหว่างฐานกระโหลกกับช่วงบนสุด ของไขสันหลัง ประมาณ 1 นาที ก็จะช่วยให้การปวดลดน้อยลง

สมุนไพร
สมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์คลายปวดได้ เช่น การรับประทานสมุนไพรฟีเวอร์ฟิว (feverfew) วัน 200 มิลลิกรัมจะช่วยป้องกันอาการปวดไมเกรน เพราะฟีเวอร์ฟิวมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดบวม, รับประทานขิง 100 มิลลิกรัมเมื่อเริ่มปวดหัว เพราะขิงมีสรรพคุณเหมือนยาแก้ปวด แถมยังบรรเทาอาการคลื่นเหียนเพราะไมเกรนได้อีกด้วย หรือแม้แต่ใบแปะก๊วยก็ช่วยให้ปวดหัวน้อยลง เพราะแปะก๊วยจะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนผ่านศีรษะและต้นคอได้ดี

อาหารเสริม
วิตามิน หรือแร่ธาตุบางชนิดก็สามารถบรรเทาอาการปวดหัวบางแบบได้ เช่น ถ้าคุณกำลังปวดหัวเพราะความเครียด การเติมแมกนีเซียมให้กับร่างกายซักวันละ 200 มิลลิกรัมจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ยิ่งถ้าบวกกับวิตามินบี 2 อีกวันละ 400 มิลลิกรัม ยิ่งเห็นผลเร็วทันตาเลยทีเดียว หรือสำหรับผู้ป่วยไมเกรน การได้รับสารอาหารจำพวก 5-HTP เป็นประจำจะช่วยบรรเทาปวดหัว เพราะเจ้า 5-HTP จะช่วยปรับระดับเซโรโตนินของร่างกายให้คงที่

เพิ่มภูมิต้านทาน Homeopathy
วิธี Homeopathy เป็นการรักษาโรคอีกรูปแบบที่กำลังฮิตในยุโรปและอเมริกา โดยใช้สมุนไพร เกลือแร่ หรือสารเคมีมากระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย อย่าง สมุนไพรที่ชื่อ bryonia สามารถบรรเทาอาการปวดหัวตุ้บๆ, เกลือ nut mor เหมาะสำหรับผู้ป่วยไมเกรนที่มีอาการคลื่นเหียนหรือตาลายร่วมด้วย, pulsatilla เหมาะสำหรับสาวๆที่มักจะปวดหัวก่อนมีประจำเดือน และ nux vomica ใช้ได้ดีกับนักดื่มที่ปวดหัวเพราะเมาค้าง

เทคนิค Naturopathy
Naturopathy คือเทคนิคการรักษาอาการปวดที่การผสมผสานระหว่างอากาศบริสุทธิ์และการออกกำลังกายเบาๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าการออกกำลังกายโดยการเดินเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 20 นาที จะสามารถบรรเทาอาการปวดและคลายเครียดได้เป็นอย่างดี

 

สภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

09/01/2014

เศรษฐกิจ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (open economy) คือเป็นประเทศที่ติดต่อทำการซื้อขายสินค้าและบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกในการพัฒนาและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 มาเป็นแนวทางในประเทศ การค้าระหว่างประเทศของไทยที่ผ่านประเทศไทยส่วนใหญ่จะขาดดุลการค้า และได้ดุลการค้าการชำระเงินเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ยางพารา ไม้สัก ดีบุก ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กุ้งสด ทุเรียน มังคุดและที่ส่งออกมากขึ้นโดยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ซีเมนต์ อัญมณี ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ผ้าไหมไทย แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ได้นำเข้าสินค้าเยอะมาก เป็นเหตุให้เราขาดดุลการค้า สามารถจำแนกสินค้านำเข้าได้ดังนี้

- สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในบ้าน มีแนวโน้มลดลงเพราะมีการผลิตทดแทนการนำเข้า และพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก
- สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายใน มีแนวโน้มสูงขึ้น
- สินค้าประเภททุน ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรงรถแทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มสูงขึ้น
- สินค้าอื่นๆ ได้แก่ รถยนต์ เชื้อเพลิง อะไหล่รถยนต์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในรอบระยะ 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการนำเข้าสินค้าของไทยสูงมากขึ้น เนื่องจากการเร่งพัฒนาประเทศมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าทุนมากขึ้น การบริโภคของคนในประเทศเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบ ซึ่งมักจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง นอกจากนี้ประเทศไทยส่งเสริมการค้าเสรี ควบคุมการนำเข้าเพียงไม่กี่รายการ จึงมีการนำเข้าสินค้าอย่างมาก จากสาเหตุเหล่านี้ เป็นเหตุให้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามาตลอด

เศรษฐกิจและการค้าของไทยในระยะที่ผ่านมาจะขยายตัวในอัตราที่สูงมาก แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ ได้มีการนำมาตรการใหม่ๆ มาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้ามากขึ้น เช่น การใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และ ตอบโต้การอุดหนุนการห้ามนำเข้าโดยอัตโนมัติ โดยใช้เหตุผลทางสุขอนามัย มาตรฐานสินค้าหรือสิ่งแวดล้อม การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยนอกจากแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของโลกโดยเข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐกิจการค้าที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันและผลักดันให้มีการพัฒนาอาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีแล้ว จะต้องพัฒนาสินค้าออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในตลาดโลก รวมทั้งจะต้องแสวงหาลู่ทางที่จะขยายการลงทุนของไทยไปในภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งในลักษณะของการลงทุนโดยตรงและการร่วมทุน เพื่อเป็นช่องทางให้สินค้าออกของไทยกระจายไปสู่ตลาดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้น ย่อมก่อกำเนิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามลักษณะแห่งปัจจัยในแต่ละด้าน สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ นับได้ว่ามีความสำคัญ ใหญ่หลวง จะมีผลกระทบเช่นไรต่อการดำรงชีพของประชาชนโดยส่วนรวมในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนจะต้องพิจารณาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยว่ามีแนวโน้มดำเนินไปอย่างไร ประสานสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ในขณะนั้นหรือไม่เพียงใด สมควรที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องด้านใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมโดยแท้จริง ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุมาจากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งจะรักษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จึงทำให้มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกประเทศเกินสมควร จากการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัญหาต่างๆเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปและจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต การนำเข้า และการส่งออกตลอดจนการแก้ไขนโยบายเศรษฐกิจหลายๆ ด้านอย่างมีระเบียบแบบแผน ปัญหาเหล่านี้ก็จะยิ่งสะสมเพิ่มพูนขึ้นจนยากที่จะแก้ไข